×

PRODUKTION AV JÄGARSTEKPANNOR I FULL GÅNG

  • 12.28 01 april

Pergite Outdoor är i nu i full gång med produktion av jägarstekpannor. Produktionen körs nu helt i egen regi efter att företaget tagit över verksamheten från sin svenska leverantör.

-”Vi har märkt av en ökad efterfrågan på våra svensktillverkade pannor tillverkade av kolstål och björk. Nu har vi förutsättningar att öka produktionen i den takt som krävs” säger Fredrik Byström (VD).

Produktionen har också utökats med ett efterbehandlingssteg där pannorna ytbehandlas med vegetabilisk olja. Kolstål är känsligt mot fukt och kan rosta i fuktig miljö, men med ett oljeytskikt förhindras detta.